Safe Corner

Asiantuntija- ja koulutuspalvelut

Turvallisuus kuuluu kaikille

Heli Halonen


Mielestäni on tärkeää, että asioita ei jätetä tekemättä mahdollisten vaarojen tai epäonnistumisien takia. Varautuminen ei-toivottuihin tapahtumiin ja asioihin tuo paremmat mahdollisuudet onnistua tavoitteissa ja edetä toivottuun suuntaan.

Olen turvallisuusalan asiantuntija, jolle arjen turvallisuus on läheinen asia. Koulutukseltani olen turvallisuusalan tradenomi ja ammatillinen opettaja. Olen poliisihallituksen hyväksymä  järjestyksenvalvojakouluttaja ja voimankäytönkouluttaja. Työkokemusta minulla on sekä vartijan että järjestyksenvalvojan tehtävistä. Päätoimeni teen tällä hetkellä turvallisuusalan opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa.

Laajennan ammatillista tehtäväkenttääni toimimalla yrittäjänä. Erilaiset työtehtävät ja työskentely-ympäristöt ovat kiinnostavia ja haastavat kehittymään.

Turvallisuus on meille kaikille tärkeää. Usein sen puutteet huomataan liian myöhään. Haluan auttaa asiakkaitani valmistautumaan siihen, mihin on mahdollista ja järkevää varautua.

.

Palvelut


Asiantuntijapalvelut

Pelastussuunnitelmat

Yleisötapahtumien turvallisuus

Sinun turvallisuushaasteesi

https://www.safecorner.fi/palvelut/Koulutukset yksityisille ja yrityksille

Henkilökuntasi turvallisuuskoulutus

Naisten itsepuolutuskoulutus

Turvallisuuskävelyt

https://www.safecorner.fi/koulutukset-yksityisille-ja-yrityksille/
Koulutukset järjestyksenvalvojille

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

Järjestyksenvalvojan ja vartijan voimankäytönkoulutus

https://www.safecorner.fi/koulutukset-jarjestyksenvalvojille/