Koulutukset järjestyksenvalvojille

Järjestyksen-valvojan peruskoulutus

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40h) tavoitteena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojan tehtävissä. 

Hyväksytysti suoritetun
koulutuksen jälkeen voi hakea poliisilta hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi.

https://www.safecorner.fi/verkkokauppa/
Järjestyksen-valvojan kertauskoulutus

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistaminen edellyttää kertauskoulutusta (8h). Tavoitteena on varmistua järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä.

Koulutuksessa kerrataan
keskeisiä järjestyksenvalvojatoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvät
muutokset.

Kertauskoulutuksen käytännönharjoituksessa paneudutaan henkilön ja tämän mukana olevien tavaroiden tarkastukseen. Lisäksi kertauskoulutuksessa käydään läpi tosielämän pohjalta rakennettu Case -tapaus.

https://www.safecorner.fi/verkkokauppa/Järjestyksen-valvojan ja vartijan voimankäytön koulutukset

Vartijan tai järjestyksenvalvojan koulutuksen jälkeen suoritettavat kaasusumutinkoulutus (5h) ja teleskooppipatukkakoulutus (5h).

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen ja kaasusumutinkoulutuksen jälkeen suoritettava järjestyksenvalvojan lisävoimankäytön koulutus (16h).

Vartioimisliikkeille ja järjestyksenvalvontaliikkeille (Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijat)
henkilökunnan voimankäytön kertauskoulutukset (8h).

https://www.safecorner.fi/verkkokauppa/