Koulutukset yksityisille ja yrityksille

Henkilökuntasi turvallisuus-koulutukset

Vaarallisia ja uhkaavia tilanteita emme voi koskaan kokonaan poistaa. Koulutus antaa valmiuksia vähentää niitä ja toimia silloin, kun tilannetta ei voida välttää.

Turvallisuuskoulutuksistani hyötyvät erityisesti erilaisissa asiakaspalvelu- ja hoitotehtävissä toimivat. Räätälöin koulutukset asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Naisten itsepuolustus-koulutus

Koulutus sisältää:

  • itsepuolustukseen liittyvän lainsäädännön
  • uhkatilanteita ennakoivan toiminnan
  • periaatteet uhkaavassa tilanteessa toimiseen
  • käytännön harjoituksia hyökkäykseltä puolustautumiseen ja pakenemiseen
  • toimintaohjeet uhkaavan ja väkivaltaisen tilanteen jälkeen

Koulutus on tarkoitettu täysi-ikäisille naisille.
Työympäristösi  turvallisuus-kävelyt

Eniten vahinkoja meille sattuu tutuissa ympäristöissä. Kotona, koulussa, harrastuksissa ja työpaikalla.

Kartoitan työpaikan oleelliset turvallisuustekijät kuten fyysisen ympäristön, työtehtävät ja turvallisuussuunnitelmien sisällön. Tämän jälkeen perehdytän henkikökunnan ja muut päivittäiset käyttäjät heidän huomiotaan vaativiin seikkoihin turvallisuuskävelyn yhteydessä.