Asiantuntijapalvelut


Pelastussuunnitelmat

  • Laadin selkeän pelastussuunnitelman yhteistyössä kohdeorganisaation kanssa.
  • Perehdytän henkilöstön pelastussuunnitelman ohjeisiin.

Pelastussuunnitelmassa esitetään vaarojen ja riskien
arvioinnin johtopäätelmät ja tilojen turvallisuusjärjestelyt sekä selostetaan ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

Pelastussuunnitelma on laadittava muun muassa kouluihin, oppilaitoksiin, päiväkoteihin, majoitusliikkeisiin ja leirintäalueille, urheiluhalleihin, kirjastoihin ja kaikkiin asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuntoa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110407

Yleisötapahtuman turvallisuus

  • Laadin tapahtumaturvallisuuteen liittyvät turvallisuusasiakirjat.
  • Hoidan yhteistyön viranomaisten kanssa.
  • Suunnittelen ja johdan järjestyksenvalvonnan tapahtuman aikana.
  • Kauttani yleisötapahtumaan ammattitaitoiset järjestyksenvalvojat.

Yleisötilaisuuden järjestäjän on huolehdittava järjestyksen
ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. Yleisötilaisuuden järjestäjällä on oikeus asettaa järjestyksenvalvojia tilaisuuteen. Usein myös poliisi asettaa tilaisuuden järjestäjälle minimivaatimuksen järjestyksenvalvojien määrästä.

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden
järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista pelastusviranomaiselle. Järjestäjän
on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus
järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista.

Tuki juuri sinun turvallisuushaasteeseesi

  • Asiantunteva apuni erilaisiin turvallisuussuunnitelmiin kuten riskikartoituksiin, jatkuvuuden hallinnan suunnitteluun, toimitilojen turvallisuuteen ja oppilaitosturvallisuuteen.
  • Neuvon turvallisuuspalvelujen ostossa. Arvioin puolueettomasti turvallisuuspalvelujen tarpeen ja tarvittessa kilpailutan palveluntarjoajat.